Join Up Horse
November 2, 2021
Al-Badia
November 2, 2021

Dentelle

Att etablera en auktoritativ närvaro online är en komplex process. En fullständig designöversyn bör göras för att säkerställa att kunderna får den bästa informationen om ditt varumärke. Alla de individuella elementen skall förmedla vad som skiljer dig från konkurrenterna och varför de ska samarbeta med dig. Här är en berättelse om hur Taggar Group hanterade varumärket av en bröllopsbutik och förnyade designen för att få resonans hos publiken.

Projektmål

  • Design och implementering av sociala sidor

Stil spelar en avgörande roll i varumärkesutvecklingen. Medan Taggar Group utvecklade de sociala sidorna och mallarna för sociala inlägg använde Taggar Group varumärkessatsens färger för att skapa en standardmall som skulle få fram nyckelinformation på ett kort innehållsmässigt sätt. Vi provade olika Instagram-mallar för olika stilar av inlägg och förmedlade detsamma till kunden i slutet med tydliga instruktioner om rätt och fel sätt att använda mallen.

  • SEO och Google Business

Varumärkesarbetet på Taggar Group inkluderar också att skapa en Google Business-listning som inte bara hjälper lokala kunder att hitta butiken utan också stödjer SEO-insatserna. Copywriting på webbplatsen och modeartiklar som nämnts ovan är också SEO-optimerade för bättre SERP-prestanda.

Kund
DENTELLE AB

År

2021

Taggar

ROYAL, KONCEPT, MÄRKE, SVERIGE

Kan vi hjälpa dig?